възразявам

възразявам
гл. - отговарям, откликвам, отвръщам, оспорвам, не се съгласявам, правя възражение, противореча, опровергавам, реагирам, противопоставям се
гл. - не одобрявам, осъждам
гл. - отхвърлям, не признавам
гл. - протестирам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • не възразявам — словосъч. приемам мълчаливо, съгласявам се, примирявам се …   Български синонимен речник

  • не одобрявам — словосъч. не харесвам, осъждам, порицавам, против съм словосъч. възразявам, противопоставям се словосъч. отказвам, отхвърлям, налагам вето …   Български синонимен речник

  • не признавам — словосъч. оспорвам, отричам, отхвърлям, опровергавам, отблъсквам, протестирам, отказвам словосъч. не зачитам, не изпълнявам, не съблюдавам словосъч. възразявам …   Български синонимен речник

  • оборвам — гл. опровергавам, отблъсвам, отбивам, отхвърлям, не признавам, отричам, възразявам, противореча гл. надвивам, побеждавам, вземам връх, повалям гл. доказвам невярността гл. оспорвам, поставям под съмнение …   Български синонимен речник

  • озъбвам се — гл. ръмжа, изръмжавам, зъбя се гл. възразявам, реагирам, противопоставям се, отвръщам, опонирам, противя се, отговарям, оспорвам …   Български синонимен речник

  • оказвам съпротива — словосъч. съпротивявам се, противостоя, противя се, упорствувам, давам отпор, възпротивявам се, боря се, реагирам, противодействувам, противопоставям се, опълчвам се, опонирам, устоявам, оспорвам, възразявам, правя опозиция, протестирам словосъч …   Български синонимен речник

  • опервам се — гл. противопоставям се, възразявам, реагирам, оспорвам, противя се, озъбвам се, ококорвам се, отварям си очите …   Български синонимен речник

  • опирам се — гл. допирам се, докосвам се, доближавам се, долепвам се гл. основавам се, базирам се, наблягам се, облягам се, надявам се, надея се, уповавам се, разчитам, осланям се, държа се, придържам се, крепя се, имам зад гърба си гл. опъвам се, противя се …   Български синонимен речник

  • опонирам — гл. възразявам, противя се, реагирам, противодействувам, упорствувам, преча, противореча, споря …   Български синонимен речник

  • опровергавам — гл. отричам, оборвам, не признавам, отхвърлям, възразявам, противореча, критикувам, доказвам неверността гл. доказвам невярността гл. оспорвам, поставям под съмнение гл. противореча на …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”